Hem

Om oss

För dig som ska studera vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet är Doxa din närmaste studentförening. Studentföreningen Doxa är en relativt nystartad förening med stor gemenskap och ett härligt driv! Här samlas studenter som läser sociologi, socialantropologi socialpsykologi, pedagogik m.fl. i syftet att gemensamt hitta lärorika och roliga sätt att kombinera universitetsstudierna med en social gemenskap och tillvaro.

Vad betyder doxa?

Doxa (från klassisk grekiska δόξα från δοκεῖν dokein, ”att förvänta sig”, ”att förefalla”). Uttalas /ˈdɒksə/. Ett grekiskt ord som betyder ‘den allmänna uppfattningen’, ‘att tänka’, ‘att föreställa sig’ eller ‘allmänhetens åsikt’. Det brukades som ett verktyg för argument som utgår från den allmänna uppfattningen. Doxa innefattar bland annat vad vi anser är moraliskt rätt eller fel. Doxa sträcker sig även vidare genom vetenskapen, politiska ideologier, religiösa åskådningar samt vardagslivets trivialaste tankar.


Kontakta vår trygghetsansvarig

Studentföreningen Doxa ser allvarligt på diskriminerande beteende och värdesätter alla medlemmars välmående. Mår du eller någon du känner dåligt över någonting eller har utsatts för diskriminering? Hör av dig till vår trygghetsansvarig via formuläret nedan eller på trygghetsansvarig@doxalund.com.


Senaste Instagram-inläggen