Styrdokument

Nedan hittar du föreningens stadgar, som är det dokument föreningens verksamhet styrs av. Dessa reviderades senast på årsmötet i maj 2022.

Nedan hittar du studentföreningen Doxas trygghetspolicy som innehåller regler och riktlinjer kring likabehandling, mångfald, sexuella trakasserier samt alkohol och droger.

Studentföreningen Doxa har subventionsavtal med Akademiska Föreningen. Detta innebär att vi använder oss av deras policydokument vad gäller till exempel likabehandling. Dessa dokument hittar ni via länken nedan.