Årsmöte

Varje vår har Doxa årsmöte där föreningens medlemmar får möjlighet att göra sina röster hörda. På årsmötet väljs bland annat nya personer in till våra förtroendeposter och vi röstar om eventuella stadgeändringar. Årsmötet är öppet för alla som vill närvara, men det är enbart medlemmar som har rösträtt. Innan årsmötet kan medlemmar skicka in motioner till styrelsen, det vill säga förslag på ändringar i föreningen. Detta kan till exempel vara att köpa in merch eller att det ska finnas fika på varje årsmöte. Inför årsmötet utlyser valberedningen de förtroendeposter som ska tillsättas. Det är då fritt fram för medlemmar att söka! Efter detta kallar valberedningen till intervju med de som sökt och kommer sedan nominera kandidater till varje post. På årsmötet kan de som inte blivit nominerade av valberedningen motkandidera till en post innan dess att röstning sker.

Årsmöte 2023
Årsmötet 2023 äger rum den 4 maj kl 18.00 i Café Athen på AF-borgen. Årsmötet är öppet för alla men enbart medlemmar i Doxa har rösträtt.

Alla dokument (verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan, budgetförslag, revisionsberättelse, propositioner, dagordning och sammanträdesordning) inför årsmötet hittar ni nedan.


Årsmötesprotokoll 2022