Lobbying- och bildningsutskottet

Lobbying- och bildningsutskottet planerar och anordnar Doxas mer utbildningsrelaterade aktiviteter och event. Syftet är att ge våra medlemmar en möjlighet att knyta an till sin utbildning även i studentlivet genom att diskutera relevanta kultur- och samhällsfrågor. Lobbying- och bildningsutskottets huvudsakliga event är just nu pluggstugor och kulturcirkeln.

Kulturcirkeln

2021 startade lobbying- och bildningsutskottet en kulturcirkel där föreningens medlemmar tillsammans dyker ner i allt vad kultur och samhälle har att erbjuda! På kulturcirkeln läser vi noveller, lyssnar på podcasts, går på konstutställningar, kollar på film m.m. för att sedan prata om det tillsammans efteråt. I nuläget träffas kulturcirkeln varannan vecka och varje månad har träffarna ett nytt tema, till exempel kärlek, motstånd eller klimat. Temat för oktober är sexualitet i senmoderniteten.

Mer information om pluggstugorna och kulturcirkelträffarna publiceras på våra sociala medier!Kontakta utbildning@doxalund.com om du har några frågor eller funderingar! Utskottsansvarig är Linnéa Bäckius.