Valberedningen

Valberedningen består av fem förtroendevalda ledamöter varav en är sammankallande. Inför varje års- eller höstmöte är det valberedningens uppgift att hitta och nominera kandidater till de förtroendeposter föreningen har utlyst. Dessutom ansvarar valberedningen för att ta fram kandidater till novischgeneraler och presentera dessa för styrelsen som sedan tar beslut. Det är alltså valberedningens uppgift att med ett objektivt förhållningssätt hitta de bäst lämpade kandidaterna för föreningens förtroendeposter.

Att söka till valberedningen passar dig som vill lära känna Doxa bättre, träffa nya människor och kanske till och med vill jobba med rekrytering i framtiden. Är du intresserad av att sitta i valberedningen? Kontakta Doxa så får du veta hur du kan gå tillväga. 


Valberedningen 2022/2023 består av:
Lisa Lundmark, Victoria Milger, Johannes Leissner, Tove Klasson och sammankallande Märta Svensson.

Kontakt: valberedning.doxa@gmail.com