Sociala utskottet


Det är Doxas sociala utskott som ser till att studenterna vid Sociologiska institutionen ges möjligheter att träffas och få ett socialt sammanhang i studentlivet. Sociala utskottet ansvarar för planeringen och genomförandet av alla föreningens aktiviteter och evenemang av social karaktär. Till dessa hör till exempel sittningar, baler, pubrundor, quiz och massa annat skoj! 

Här är ett axplock av bilder från vad sociala utskottet gjort!


Kontakta social@doxalund.com om du har några frågor eller funderingar! Utskottsansvariga är Emma Herbertsson och Vera Bendz.