Utskott

Tillsammans med styrelsen är det utskotten som driver föreningens dagliga verksamhet. Utskotten är har olika intresseområden och ansvarar för olika typer av aktiviteter och evenemang. I nuläget har studentföreningen Doxa tre verksamma utskott: sociala utskottet, lobbying- och bildningsutskottet samt idrotts- och aktivitetsutskottet.